ľudia

Barbora Tím

Project Executive
Lukáš
Grib
+421 917 418 203

Po získaní magisterského titulu v odbore marketingová komunikácia som pokračoval v doktorandskom štúdiu v rovnakom študijnom odbore na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. V rámci doktorandského štúdia som sa venoval inováciám v kontexte marketingovej komunikácie. Participoval som na vyučovaní predmetov Projektový manažment, Inovačný manažment a Marketingový výskum.

V roku 2014 som nastúpil do cestovnej agentúry Pelikan, kde počas doktorandského štúdia som pracoval na pozícii marketingového asistenta. Moja práca zahŕňala administratívnu podporu marketingového oddelenia, či návrh marketingových komunikačných aktivít.

Od roku 2018 pracujem v agentúre 2muse na pozícii project executive. Venujem sa realizácii kvantitatívnych prieskumov, pri ktorých participujem na tvorbe dotazníkov a následne reportov. Realizujem aj individuálne a skupinové rozhovory v rámci kvalitatívnych prieskumov. Mám skúsenosti s realizáciou projektov z oblasti automotive, obchodných reťazcov, FMCG, telekomunikácií, médií či bankovníctva.